ผลอนุมัติสินไหมวันที่จัดทำข้อมูลชื่อเลขที่การเคลมโรงพยาบาลผลการอนุมัติ
20-04-2020นายจิรายุ XXX23022020โรงพยาบาลจักษุ รัตนินส่งเช็คค่าสินไหม